tel: +420 606 638 728 | email: info@intertaxexpert.cz

LE-MANS Portfolio

LE-MANS EXPERT

Online expertní systém využívající metodiky Interat Expert a Znaleckého standardu č. 1/2005. Je určen pro zpracování inspekčních a expertních prohlídek vozidel s možností vyhotovení expertních protokolů nebo znaleckých posudků.

Více informací
LE-MANS FLEET MANAGEMENT

Online aplikace pro správu vozového parku. Systém je koncipován tak, aby komplexně pokryl celý životní cyklus vozidla od jeho objednání, předání řidiči k užívání, monitoring veškerých provozních nákladů, management dodavatelů, až po vrácení a prodej na trhu ojetých vozidel.

Více informací
LE-MANS REMARKETING

Cílem online expertní, komunikační a remarketing aplikace je transparentnost celého procesu s možností okamžitého náhledu a kontroly aktuálního sklad vozidel (zabavených, vrácených z operativního leasingu, vozidel v procesu převzetí, přípravy k prodeji, prodaných a monitoringu nákladů spojených s přípravou a prodejem). Velice efektivně lze systému využít pro online management skladu vozidel (vyhodnocení počtu dní vozidel na skladu, pro interní přeceňování vozidel včetně elektronické autorizace nových cen, pro komunikaci s logistickým a prodejním místem, atd.). Do systému má možnost nahlížet na svá vozidla i klient (přístupová práva jsou nastavena po dohodě se zadavatelem). Má ihned přehled o množství předaných vozidel, o jejich stavu, vidí na určitý výstup z expertízy a hlavně na zdokumentovaná a oceněná poškození.

Více informací
LE-MANS AUCTION

Online aplikace určená pro komplexní management aukčního prodeje (vozidel, vraků, náhradních dílů, autodoplňků a příslušenství, komodit) od přípravy, přes vlastní dražbu, vyhodnocení, reporting, až po konečnou realizaci prodeje a jeho celkové vyúčtování.

LE-MANS TENDER

Online aplikace určená pro komplexní management tendrů oprav vozidel - od přípravy, přes vlastní tendry, vyhodnocení, inspekční prohlídky provedených oprav, expertízy, reporting, až po konečné celkové vyhodnocení.

LE-MANS EDI

EDI (Electronic Data Interchange) aplikace je určena k online komunikaci, zasílání a schvalování objednávek servisních činností s následnou fakturací v elektronické podobě, evidenci servisních partnerů, kontrolu smluvních podmínek a datovou archivací veškerých dokumentů.

Více informací
LE-MANS TCO

TCO (Total Cost of Ownership) aplikace pro kalkulaci celkových nákladů souvisejících s provozem a vlastnictvím vozidla v závislosti na době jeho užívání a proběhu kilometrů.

Více informací