tel: +420 606 638 728 | email: info@intertaxexpert.cz

Market Value Manager

Ocenění vozidla

Pro stanovení obecné ceny vozidla využíváme metodiky dle Znaleckého standardu č. 1/2005 s využitím vlastních dat a znalosti trhu ojetých vozidel (IntertaxExpert CarMarketMonitor) a dostupných kalkulačních systémů (TaxExpert, Autowert, ERE, atd). Prostřednictvím těchto zdrojů Vám můžeme zajistit nezávislé, odborné ocenění vozidla včetně nákladů na jeho opravu.

Future RV

Aplikace slouží pro odhad a stanovení budoucích referenčních zůstatkových hodnot (RV) nových a ojetých osobních, terénních a lehkých užitkových automobilů. Výsledné prognózy vychází z analýzy trhu nových a ojetých vozidel a RV trendů. Jsme schopni připravit vícenásobnou prognózu zůstatkových hodnot včetně grafického a datového porovnání vývoje cen jednotlivých modelů vozidel.

RV Matrice

Na základě analýz prodejů vozidel na našem trhu nabízíme možnost zpracování matric pro kalkulaci budoucích zůstatkových hodnot vozidel. Součástí tohoto datového modelu je doporučení a stanovení rizikových koeficientů pro kalkulaci RV, upozornění na rizika mající vliv na budoucí RV (cena a typ výbavy, uvedení vozidel do provozu v posledním měsíci v roce, barva, nový model na trhu, množství vozidel jednorázově předávaných, atd.) a predikce budoucího trendu vývoje RV.

Aktualizace těchto matric je kvartální. Dle požadavku klienta jsme schopni řešit jeho individuální požadavky na datovou strukturu, implementaci do jeho firemních aplikací a aktualizaci dat.

SMR Matrice

Matrice SMR (service, maintenance and repair) hodnot se sestavují na základě statistických dat provozovaných vozidel, dat výrobců, dodavatelů a s využitím kalkulačních SW pro výpočet COO.

Aktualizace těchto matric je kvartální. Dle požadavku klienta jsme schopni řešit jeho individuální požadavky na datovou strukturu, implementaci do jeho firemních aplikací a aktualizaci dat.